دوره مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مدیریت کیفیت

مدت زمان کل دوره : 300 ساعت

تعداد دروس : 10 درس در سه ماژول

شهریه کل دوره: 70,000,000  ریال

طول دوره:یک ساله


این دوره در سه ماژول مجزا به شرح ذیل برگزار می گردد:


ماژول اول: دروس پایه

ردیف نام درس استاد مربوطه مدت زمان درس قیمت (ریال )
1  مدلهای کسب و کار دکتر ایوب محمدیان 30 ساعت 7.000.000
2 مهارت های رهبری و رفتار سازمانی دکتر سید مجید طباطبایی 30 ساعت 7.000.000
3 مدیریت استراتژیک دکتر حمید رضا رضوانی 30 ساعت 7.000.000

هر درس شامل 12 جلسه محتوای الکترونیکی + 2 جلسه کلاس حضوری + دوجلسه کلاس مجازی می باشد

 


ماژول دوم: دروس تخصصی

ردیف نام درس استاد مربوطه مدت زمان درس قیمت (ریال )
1 طرح ریزی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت دکتر مهدی اله یاری بیگ 30 ساعت 7.000.000
2 ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت مهندس حسین حق گو 30 ساعت 7.000.000
3 مدیریت و بهبود فرآیند های کسب و کار دکتر بختیار استادی 30 ساعت 7.000.000
4 تضمین کیفیت و کنترل کیفیت دکتر کامران رضایی 30 ساعت 7.000.000

هر درس شامل 12 جلسه محتوای الکترونیکی + 2 جلسه کلاس حضوری + دوجلسه کلاس مجازی می باشد

 


ماژول سوم: دروس تکمیلی

ردیف نام درس استاد مربوطه مدت زمان درس قیمت (ریال )
1 مدیریت دانش و میدیریت نوآوری دکتر عباس محمد خانی 30 ساعت 7.000.000
2 مدیریت ریسک و مدیریت تغیر مهندس حسین حق گو 30 ساعت 7.000.000
3 مطالعه موارد منتخب استادان مربوطه 30 ساعت 7.000.000

هر درس شامل 12 جلسه محتوای الکترونیکی + 2 جلسه کلاس حضوری + دوجلسه کلاس مجازی می باشد

 

اهداف دوره


1    آشنایی شرکت کنندگان باسیستم مدیریت کیفیت
2    آشنایی با نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت  بر اساس این استاندارد
3    آشنایی با مفاهیم عمومی کسب و کار

 

توانمندی هایی که دانش پذیران با گذراندن این دوره کسب خواهند کرد:


1    مسلط به اصول مدیریت کیفیت
2    آشنایی با نحوه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
3    آشنایی با نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت به عنوان واحد تضمین کیفیت
4    دانش نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت

نحوه برگزاری دوره


ساختار هر درس:

 

دوازده جلسه محتوای الکترونیکی

 

دو جلسه کلاس مجازی

 

دو جلسه وبینار(تکمیلی)

 

دو جلسه کلاس حضوری

 

به همراه آزمون حضوری

 

تمامی این موارد در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)  منحصر به فرد با همراهی دستیاران و استاد مربوطه ارائه می گردد.

 

فیلم معرفی دوره


جهت مشاهده فیلم لطفا کلیک نمائید

 

گواهینامه دوره


 شایان ذکر است به دانش پذیران عزیز بعد از گزراندن دوره و موفقیت در آزمون پایان دوره گواهی نامه معتبر با مجوز وزارت علوم اعطاء خواهد شد.

 

 


جهت ثبت نام، ابتدا باید دروس ماژول اول این دوره را انتخاب نمائید و بعد از گذراندن این دروس می توانید ماژول های بعدی را انتخاب نمائید.