دوره مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مدیریت ریسک

مدت زمان کل دوره : 300 ساعت

تعداد دروس : 10 درس در سه ماژول

شهریه کل دوره: 84,000,000  ریال

طول دوره:یک ساله


این دوره در سه ماژول مجزا به شرح ذیل برگزار می گردد:


ماژول اول: دروس پایه

ردیف نام درس استاد مربوطه مدت زمان درس قیمت ( ریال )
1  مدلهای کسب و کار دکتر ایوب محمدیان 30 ساعت 7.000.000
2 مهارت های رهبری و رفتار سازمانی دکتر سید مجید طباطبایی 30 ساعت 7.000.000
3 مدیریت استراتژیک دکتر حمید رضا رضوانی 30 ساعت 7.000.000

هر درس شامل 12 جلسه محتوای الکترونیکی + 2 جلسه کلاس حضوری + دوجلسه کلاس مجازی می باشد

 


ماژول دوم: دروس تخصصی

ردیف نام درس استاد مربوطه مدت زمان درس قیمت ( ریال )
1 مبانی مدیریت ریسک مهندس حسین حق گو 30 ساعت 9.000.000
2 مدیریت ریسک شرکتی دکتر هومن عطار 30 ساعت 9.000.000
3 مدل سازی ومحاسبات مدیریت ریسک دکتر سید علی ترابی 30 ساعت 9.000.000
4 مدیریت ریسک سرمایه گذاری دکتر اکبر افتخاری 30 ساعت 9.000.000

هر درس شامل 12 جلسه محتوای الکترونیکی + 2 جلسه کلاس حضوری + دوجلسه کلاس مجازی می باشد

 


ماژول سوم: دروس تکمیلی

ردیف نام درس استاد مربوطه مدت زمان درس قیمت ( ریال )
1 مدیریت ریسک لجستیک و عملیات ها دکتر احسان فرصت کار 30 ساعت 9.000.000
2 مدیریت ریسک پروژه دکتر احد نظری 30 ساعت 9.000.000
3 مطالعه موارد منتخب استادان مربوطه 30 ساعت 9.000.000

هر درس شامل 12 جلسه محتوای الکترونیکی + 2 جلسه کلاس حضوری + دوجلسه کلاس مجازی می باشد

 

اهداف دوره


1    آشنایی شرکت کنندگان با سیستم مدیریت ریسک
2    آشنایی با مفاهیم ریسک و نحوه مقابله آن ها در سازمان خود
3    آشنایی با مفاهیم عمومی مدیریت

توانمندی هایی که دانش پذیران با گذراندن این دوره کسب خواهند کرد:


1    کسب دانش درباره استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک کسب و کار
2    استفاده از تکنیک های به روز و روش های شناسایی، آنالیز و ارزیابی ریسک های کسب و کار
3     تدوین راه کارهای مقابله با ریسک و کنترل کسب و کار

 

نحوه برگزاری دوره


ساختار درس:

 

دوازده جلسه محتوای الکترونیکی

 

دو جلسه کلاس مجازی

 

دو جلسه وبینار(تکمیلی)

 

دو جلسه کلاس حضوری

 

به همراه آزمون حضوری

 

تمامی این موارد در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)  منحصر به فرد با همراهی دستیاران و استاد مربوطه ارائه می گردد.

 

فیلم معرفی دوره


جهت مشاهده فیلم لطفا کلیک نمائید

گواهینامه دوره


 شایان ذکر است به دانش پذیران عزیز بعد از گزراندن دوره و موفقیت در آزمون پایان دوره گواهی نامه معتبر با مجوز وزارت علوم اعطاء خواهد شد.

 

 


جهت ثبت نام، ابتدا باید دروس ماژول اول این دوره را انتخاب نمائید و بعد از گذراندن این دروس می توانید ماژول های بعدی را انتخاب نمائید.