اساتید محترم دوره های مدیریت کسب وکار (MBA)

نام استاد:
دکتر سید علی ترابی

حوزه تخصصی:

------
دروس مدرس :
مدل سازی ومحاسبات مدیریت ریسک
اخرین مدرک تحصیلی:
فوق دکتراى، مهندسى صنايع از دانشگاه McMaster

محل فعالیت:
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

نام استاد:
دکتر اکبر افتخاری

حوزه تخصصی:

مدیریت مالی
دروس مدرس :
مدیریت ریسک سرمایه گذاری
اخرین مدرک تحصیلی:
دکترای، مدیریت بازرگانی مالی از دانشگاه علوم تحقیقات

محل فعالیت:
عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه مهرالبرز تهران

 

نام استاد:

جناب آقای دکتر حمید رضا رضوانی

حوزه تخصصی:

مدیریت استراتژیک، مدیریت مارکتینگ و مدیریت فروش

دروس مدرس:

مدیریت استراتژیک

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

محل فعالیت:

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه مهرالبرز تهران

نام استاد:

جناب آقای دکتر سید مجید طباطبائی

حوزه تخصصی:

مدیریت منابع انسانی و سیستم های مدیریتی

دروس مدرس:

مهارت های رهبری و رفتر سازمانی

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای مدیریت صنعتی-تولید و عملیات- آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محل فعالیت:

مدرس رسمی شرکت آکادمی توف ایران-آلمان

 

نام استاد:

دکتر ایوب محمدیان

حوزه تخصصی:

مدلهای کسب و کار
دروس مدرس:
مدلهای کسب و کار
اخرین مدرک تحصیلی:
دکترای مدیریت سیستم  از دانشگاه تهران

محل فعالیت:
استاد یار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

نام استاد:
مهندس حسین حق گو

حوزه تخصصی:

-----
دروس مدرس:

  • مبانی مدیریت ریسک
  • ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت
  • مدیریت ریسک و مدیریت تغیر

اخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت استراتژیک از دانشگاه ----

محل فعالیت:
معاونت اجرایی شركت آكادمي توف ايران – آلمان

 

نام استاد:
دکتر بختیار استادی

حوزه تخصصی:

-----
دروس مدرس:
مدیریت و بهبود فرآیند های کسب و کار
اخرین مدرک تحصیلی:
دکترای مهندسی صنايع از دانشگاه تربیت مدرس

محل فعالیت:
استاديار دانشکده مهندسی صنايع و سیستمها در دانشگاه تربیت مدرس

نام استاد:
دکتر مهدی اله یاری بیگ

حوزه تخصصی:

سیستم های مدیریت و ساخت و تولید
دروس مدرس:
طرح ریزی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت
اخرین مدرک تحصیلی:
دانشجوی ترم آخر دکترای مهندسی مکانیک- ساخت و تولید - دانشگاه اتاوا کانادا- دانشگاه خواجه نصیر الدین طوس

محل فعالیت:
مدرس رسمی شرکت آکادمی توف ایران-آلمان

 

نام استاد:
دکتر کامران رضایی

حوزه تخصصی:

----
دروس مدرس :

تضمین کیفیت و کنترل کیفیت
اخرین مدرک تحصیلی:
دکترى مهندسى مکانيک از دانشگاه صنعتى وين

محل فعالیت:
-----

نام استاد:
دکتر عباس محمد خانی

حوزه تخصصی:

----
دروس مدرس:
مدیریت دانش و میدیریت نوآوری
اخرین مدرک تحصیلی:
دکتری مدیریت سیستم و بهره وری از دانشگاه ----

محل فعالیت:
مدرس رسمی شرکت آکادمی توف ایران-آلمان

 

نام استاد:
دکتر احد نظری

حوزه تخصصی:

----
دروس مدرس:
مدیریت ریسک پروژه
اخرین مدرک تحصیلی:
دكترا, مديريت پروژه و ساخت, انگلستان

محل فعالیت:
عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن مدیریت پروژه

نام استاد:
دکتر هومن عطار

حوزه تخصصی:

----
دروس مدرس:
مدیریت ریسک شرکتی
اخرین مدرک تحصیلی:

------

محل فعالیت:

----

 

نام استاد:
دکتر احسان فرصت کار

حوزه تخصصی:

----
مدرس :
مدیریت ریسک لجستیک و عملیات ها
اخرین مدرک تحصیلی:
دکترای مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تهران

محل فعالیت:
عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه مهرالبرز تهران